Welkom bij FOBID

Wat is FOBID?
FOBID Netherlands Library Forum is het nationale samenwerkingsverband
en overlegforum van de landelijke bibliotheekorganisaties:

Doelstelling
FOBID is in 1974 opgericht om de samenwerking te verbeteren tussen de verschillende soorten bibliotheken, instellingen voor informatieve en documentaire dienstverlening in Nederland en om hun belangen te behartigen.

boek

Het accent ligt op belangenbehartiging in juridisch en internationaal verband. Bovendien wil FOBID de vakontwikkeling in Nederland stimuleren. Daarnaast vindt praktische afstemming plaats op het terrein van ontsluitingssystematiek en beroepsopleiding. 

De doelstelling van FOBID is neergelegd in haar statuten. Uitwerking van de doelstelling en concretisering van de FOBID-taken zijn vastgelegd in een beleids- en activiteitenplan.

Internationaal aanspreekpunt
FOBID fungeert tevens als International Office, het internationale aanspreekpunt voor Nederlandse bibliotheekzaken, werkbezoeken, informatie over internationale zaken, vertegenwoordiging en promotie. Daartoe wordt een uitgebreid netwerk onderhouden.

 

FOBID - Netherlands Library Forum