Publicaties

Statistieken

Ontsluiting Regels voor de Titelbeschrijving
Door de overgang naar RDA is de reeks Regels voor de Titelbeschrijving niet meer in druk leverbaar en minder actueel. U kunt hieronder de verschillende delen downloaden. U kunt ook nog Regels voor de catalogusbouw online raadplegen. Meer over RDA

1) Beschrijvingsregels voor niet-seriele publicaties
2) Beschrijvingsregels voor seriele publicaties
3) Regels voor de catalogusbouw
4) Beschrijvingsregels voor niet-boekmaterialen
5) Voorbeeldenboek
6) Sorteerregels
7) Beschrijvingsregels voor gedrukte muziek
8) Beschrijvingsregels voor kartografische documenten
9) Regels voor de catalogusbouw beeld
10) Regels voor de catalogusbouw geluid
11) Regels voor de catalogusbouw gedrukte muziek
12) Beschrijvingsregels voor de computer files
Het acroniem in de titel van de seriele publicatie

Licenties
Handleiding "Licentierechten van digitale bronnen", Utrecht, 15 januari 2002

Privacy
Bibliotheek en privacy: handreiking voor het omgaan met persoonsgegevens van gebruikers (pdf)

INTERNATIONAAL VERTAALD

IFLA-Publicaties
Nederlandse collega's werken in tal van IFLA-secties mee aan internationale richtlijnen (guidelines). FOBID zorgt voor de kennis en verspreiding ervan binnen Nederland. Soms is er een vertaling nodig om grotere verspreiding te bewerkstelligen en professionaliteit zichtbaar te maken. IFLA-brochures worden waar nodig in het Nederlands op de site gezet.

Manifesten IFLA

Richtlijnen

Overig

 

FOBID - Netherlands Library Forum