Persona's

Aanbod Klantgerichte bibliotheek en werken met persona's
Het FOBID project Persona's slaat aan. Er is nu een integrale training voor de Klantgerichte Bibliotheek ontwikkeld. Daarin zit ook een deel werken met klantsegmentatie en Persona's/gedragingen, dat door Muzus wordt verzorgd. Meer informatie over de training

Hieronder vind je meer over het FOBID project.

FOBID Jubileumcadeau: Persona’s
De afgelopen tijd heeft FOBID gewerkt aan een gezamenlijk project voor de gehele bibliotheeksector onder de titel ‘De Mondige Burger’.  Breed samengestelde groepen professionals hebben samen met Bureau Muzus enthousiast het gezamenlijk publiek in beeld gebracht in acht persona’s en hun klantenreizen. Zij vormen de basis voor betere dienstverlening en nieuwe producten. 

FOBID (1974-2014) stelt als jubileumcadeau de ontwikkelde persona’s, basismateriaal en werkmethoden beschikbaar aan alle bibliotheken om zelf aan de slag te gaan in hun lokale situatie:

  • maak kennis met je doelgroep
  • creëer kansen voor de toekomst.

Doe meer voor je publiek: Hier kun je de Persona’s en uitleg downloaden
Lees in het document FOBID Project Persona’s meer over de achtergrond van het project. De leden van de projectgroep kunnen over hun ervaringen vertellen.

Belangstelling voor en spin offs van het Persona project:

  • KB Digitale persona's t.b.v. ontwikkeling Nationale digitale bibliotheek;
  • Avans Hogeschool persona's van gebruikers van 'Explora' t.b.v. verbouwing van deze bibliotheek/mediatheek/werkruimte op 3 locaties;
  • DOK, bibliotheek Delft persona's van en ontwikkeling van passende dienstverlening voor scholieren;
  • Workshops op KNVI congres en bij het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken';
  • Ontwikkeling van een leergang rondom publieksgericht werken i.s.m. GO en TerSprake;
  • Interesse voor Persona traject t.b.v. nieuwbouw bibliotheek Tilburg spoorzone.

 

FOBID - Netherlands Library Forum