Organisatie

Secretaris

Sinds 1 januari 2017 is Adeline van den Berg aangesteld als secretaris van FOBID voor tien uur per week. FOBID gaat zich als platform voor bibliotheekwerk in Nederland de komende jaren heroriënteren op zijn rol en positie. Adeline werkte bij Europeana en als adviseur Beleid, Kennis & Innovatie bij het SIOB. Sinds 2015 is ze werkzaam bij de KB afdeling Onderzoek als adviseur internationale samenwerking. Ze blijft dit werk naast haar nieuwe rol doen.

Adeline

Adeline van den Berg, Tel.: 070-3090267 of 06-29047190

Bestuur

Het FOBID-bestuur vergadert vier keer per jaar met alle leden. In enkele commissies en werkgroepen worden specifieke onderwerpen ter hand genomen: Juridische zaken, RDA, Statistiek en Internationale Zaken. Waar mogelijk worden adviezen en standpunten ten behoeve van het  FOBID-bestuur en deelnemende organisaties voorbereid over onderwerpen die krachtenbundeling behoeven. Daarnaast wordt gekeken naar praktische allianties ten behoeve van de belangenbehartiging en vakontwikkeling in de sector.

  • Mevrouw drs. Marjolein Nieboer, bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
  • Mevrouw dr. Lily Knibbeler, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
  • Mevrouw Ria Paulides, Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken, Den Haag (penningmeester)
  • De heer Arthur Schellekens, Vereniging Openbare Bibliotheken, Den Haag
  • De heer Michel Wesseling, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), Utrecht

 

FOBID - Netherlands Library Forum