Privacy

13 november 2017: FOBID Informatiebijeenkomst Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Be Prepared!

Op maandagmiddag 13 november vond een FOBID informatiebijeenkomst plaats met 24 deelnemers, over de implementatie van de op handen zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Na een openingswoord van Charles Noordam (voorzitter FOBID juridische commissie), vertelde Clementine Bevers (juridisch adviseur bij de Koninklijke Bibliotheek) welke 10 stappen er zijn om volgend jaar tegemoet te komen aan de nieuwe verplichtingen van de AVG. Zij vertelde ook hoe de Koninklijke Bibliotheek hiermee omgaat. Daarna zoomde Mirjam Elferink (advocate en onder andere docente van de cursus Privacy en de Bibliotheek GO opleidingen) in op een van de belangrijkste onderdelen van de AVG voor bibliotheken: de bewerkersovereenkomst.

Foto2 Foto1

De presentaties kunt u hier vinden:

Presentatie Clementine Bevers Informatiebijeenkomst AVG 13112017

Presentatie Mirjam Elferink Informatiebijeenkomst AVG 13112017

Cursus Bibliotheek en privacy 2017
Met inzet van FOBID is een moderne cursus Bibliotheek en Privacy ontwikkeld. Deze wordt aangeboden door GO: http://www.goopleidingen.nl/bibliotheek-en-privacy

Steeds vaker wordt informatie over personen bewaard en opgevraagd. Nieuwe wetgeving kan leiden tot inbreuk van de privacy wanneer bibliotheken en informatiecentra gevraagd wordt om inzage in de gegevens van klanten en gebruikers.

FOBID respons Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming strekt tot uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming en intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Doel van de verordening is verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.
FOBID heeft deelgenomen aan de internetconsultatie Uitvoeringswet AVG volgens bijgaande brief (pdf).

Memo FJC update Privacy 25 mei 2016 (pdf)

Bibliotheek en privacy: Handreiking voor het omgaan met persoonsgegevens van gebruikers (pdf)

Op het seminar Opsporing verzocht?, georganiseerd door de FOBID Juridische Commissie op 26 april 2006, werd een praktische handreiking voor het omgaan met persoonsgegevens gepresenteerd. Dit is een aanvulling op de eerder gepubliceerde Tien Geboden.

Wetgeving in verband met privacy: Gewijzigde Cookiewet 2015 (pdf)

Wetgeving in verband met privacy: Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens in verband met meldplicht datalekken  (pdf)

Internationaal kader: IFLA Statement on Privacy in the Library Environment 2015
Het actuele statement (pdf) biedt richting aan bibliotheken die in toenemende mate werken in een omgeving waar gegevens worden gecontroleerd door overheden en commerciële bedrijven, waar toepassing van sociale media risico's voor bibliotheekgebruikers met zich mee brengt. IFLA baseert zich op privacy als een recht en geeft aan wat bibliotheken kunnen en moeten doen, welke maatregelen zij kunnen nemen, en hoe zij gebruikers kunnen wijzen op de risico's. Notitie FJC privacy AVG en Beveiliging 11 juli 2016 (pdf)Presentatie Mirjam Elferink Informatiebijeenkomst AVG 13112017

 

FOBID - Netherlands Library Forum