Juridisch

FOBID Juridische Commissie (FJC)
De FOBID Juridische Commissie is een van de vaste commissies van FOBID Netherlands Library Forum, dé koepelorganisatie van bibliotheken in Nederland.

De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met de juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken, informatie- en documentatiecentra. Zij initieert (inter)nationale acties en reacties op dit gebied. De FJC heeft hiertoe geregeld overleg met de ministeries van OCW en Justitie, maar laat ook haar geluid horen in Europa.

Thema's
De belangrijkste thema's van de FJC op dit moment zijn:

  • Auteursrecht
    Auteursrecht speelt een grote rol in de praktijk van bibliotheken en informatiecentra, zeker ook in de digitale wereld. Aan de orde komen onder meer IBL, de Auteurswet en de gevolgen voor zaken als digitale knipselkranten, repositories, en de archiefkopie.

  • Privacy-aspecten
    Nieuwe wetgeving kan leiden tot inbreuk op de privacy wanneer bibliotheken en informatiecentra gevraagd wordt om inzage in de gegevens van klanten en gebruikers.

  • Andere juridische aspecten
    Van belang voor de informatiesector zijn ook de ontwikkelingen rond het databankenrecht, de evaluatie databankenrichtlijn, licenties, hergebruik overheidsdocumentatie, digital rights management, de dienstenrichtlijn en co-regulering.

Participanten
Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
OCLC
Stichting SURF

Contact
FOBID Juridische Commissie, mevrouw Adeline van den Berg, secretaris, FOBID Netherlands Library Forum
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag, tel: 070-3090267, fax: 070-3140651

 

FOBID - Netherlands Library Forum