IFLA-agenda

IFLA Conferentie 2016
De jaarlijkse IFLA conferentie vindt plaats 13-19 augustus 2016 in Columbus, Ohio, USA.
Het is de plek om internationaal vakkennis te ontwikkelen en uit te wisselen.
Let op de oproepen voor posters en papers en stuur je voorstel in. Kijk welke interessante kleinere bijeenkomsten gehouden worden: satellite meetings. Alle informatie:http://2016.ifla.org/

Bibliotheken alert op handelsakkoorden
IFLA en verwante organisaties vragen aandacht voor de effecten van ondoorzichtige onderhandelingen over handelsakkoorden op mensenrechten, toegang tot informatie en democratie. Tegen de achtergrond van het Trans-Pacific Partnership agreement (TPP) tekenden zij de Brussels Declaration on Trade and the Internet for international trading systems reform. De gewraakte onderhandelingen, die buiten de World Intellectual Property Organisation (WIPO) and World Trade Organisation (WTO) plaatsvonden leggen de nadruk uitsluitend op bescherming en handhaving van auteursrecht, met voorbijgaan aan essentiële excepties van het auteurs. Die laatste zijn juist voor bibliotheken en burgers van belang. Een gewenste hervorming van het internationale handelssysteem moet ook overeenstemmen met de VN Agenda 2030. Verdere informatie:http://www.ifla.org/node/10263

Bibliotheken en de VN Ontwikkelingsagenda 2030
Bibliotheken kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. IFLA heeft hard gewerkt om in de Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties het recht op toegang tot informatie en de rol van bibliotheken daarbij opgenomen te zien. De Verklaring van Lyon was onderdeel van die strategie. Overzicht Bibliotheken en Ontwikkeling.

De Agenda 2030 is in september aangenomen. Het betekent dat het nu aan de lidstaten is nationale plannen rond de ontwikkelingsthema’s te maken. Bibliotheken zullen zich dus nationaal moeten laten horen. IFLA heeft daartoe een Toolkit ontwikkeld. FOBID kan een coördinerende rol voor Nederland spelen.

Verklaring van Lyon over Post-2015 perspectief
De Verklaring van Lyon over Post-2015 perspectief is door FOBID in het Nederlands beschikbaar gesteld. Niet alleen bibliotheken maar ook hun partnerorganisaties wordt gevraagd de Verklaring van Lyon mee te tekenen. IFLA heeft voorbeeldbrieven e.d. in een toolkit (Engelstalig) gemaakt, om verwante organisaties zoals journalisten, maatschappelijke organisaties en politici bij deze VN-agenda te betrekken. De inspanningen zijn erop gericht dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij de VN de stem van informatiebetrokkenen en bibliotheken laten horen. 

 

FOBID - Netherlands Library Forum