EU-agenda

EBLIDA
EBLIDA: Het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) is een onafhankelijke Europese koepelorganisatie voor het gehele bibliotheekveld en verwante organisaties binnen Europa. De meeste bibliotheekverenigingen in Europa zijn lid, en ondersteunen de lobby die EBLIDA in met name Brussel verricht. Inzet van de lobby is een evenwichtig auteursrecht, leenrecht en leenrecht voor e-books, en versterking van de positie van bibliotheken in de Europese gemeenschap, ten behoeve van de Europese burgers 'The voice of libraries in Europe'.
EBLIDA werkt daartoe samen en vormt coalities met zowel andere bibliotheek- als lobbyorganisaties. Standpunten en acties worden voorbereid door internationale experts. Daartoe behoren onderwerpen als EU-auteursrecht hervorming, rol van bibliotheken voor vluchtelingen, voor literacy; en acties rond e-reading en e-lending.

EU Voorzitterschap
De eerste helft van 2016 zit Nederland de Raad van Ministers van de EU voor. Als EU-voorzitter heeft Nederland als uitgangspunten: een Unie die zich concentreert op hoofdzaken, een innovatieve Unie gericht op groei en banen, en een Unie die verbindt.
Bibliotheken richten zich vooral op de prioriteit: Europa als innovator & banenmotor, en vragen aandacht voor de rol van bibliotheken en toegang tot informatie bij stimuleren van basisvaardigheden, werk zoeken en lifelong learning http://www.eu2016.nl/

Public Libraries 2020
Bibliotheken als open leercentra, ze worden erkend in het EU rapport over Onderwijs en training van de EU: PL 2020 leverde met succes grote inspanning om bibliotheken daar op de kaart te zetten!
Het rapport, aangenomen door de ministers van onderwijs, jeugd, cultuur en sport, gaat in op de betekenis van bibliotheken in niet-formeel leren, zoals mediawijsheid, innovatieve leermodellen en toeleiding naar maatschappelijke participatie. Het dient als basis voor het EU beleid voor de komende 5 jaar en het rapport levert steun voor de bijdragen van bibliotheken aan EU-beleid met prioriteiten als: lifelong learning, digital inclusion and social inclusion. Rapport: The 2015 Joint Report on the implementation of the Strategic Framework for European cooperation in Education and Training (ET2020)National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE) is het Europese samenwerkingsverband van sectorinstituten/agentschappen voor Openbare Bibliotheken.

Kerncijfers Openbare Bibliotheken in Europa
De Working Group on European Library Figures van NAPLE heeft kerncijfers uit 17 Europese landen verzameld en gevisualiseerd. Bekijk 'Key figures on public libraries in Europe'.

 

FOBID - Netherlands Library Forum