Boekenstorm

Steun de actie: ‘Boekenstorm voor St. Maarten’
Op 6 september jl. verwoestte orkaan Irma in een paar uur tijd St. Maarten. De schade aan infrastructuur, huizen en bedrijven is onvoorstelbaar. Ook de openbare bibliotheek, Philipsburg Jubilee Library, bleef niet gespaard. Het gebouw is zwaar beschadigd, bijzondere boekencollecties zijn vernietigd en het medialokaal onbruikbaar. Hiermee verliest het eiland veel meer dan alleen een bibliotheek. Kinderen zijn hun plek om huiswerk te maken kwijt, buurtbewoners moeten het doen zonder ontmoetingsplek en toegang tot informatie is nu voor een grote groep afgesloten.

foto 5 foto 6 foto 3

Om de situatie zo snel mogelijk te herstellen is een groep mensen in Nederland, veelal bibliothecarissen, met banden (verleden of heden) en/of een warm hart voor de bibliotheek op St. Maarten, het initiatief ‘Boekenstorm voor St. Maarten gestart’. In overleg met de directeur van Philipsburg Jubilee Library, Monique Alberts, zijn de prioriteiten en doelstelling van de actie vastgesteld. De focus ligt op het herstellen, door middel van noodgebouwen, van de bibliotheekfunctie en het creëren van een plek waar de kinderen weer onderwijs kunnen genieten.

De openbare bibliotheken van Saba en St. Eustatius zijn ook gevraagd of zij hulp nodig hebben. Saba gaf aan geen schade te hebben opgelopen en St. Eustatius had alleen last van de 'gebruikelijke daklekkages'. Hun boodschap: laat alle hulp naar Philipsburg Jubilee Library gaan!

Met uw donatie geeft u de kinderen hun bibliotheek terug!
Om dit snel te realiseren is geld nodig voor boeken en leermiddelen. U kunt daarbij helpen met een donatie. Uiteraard is elke € welkom. Steun de actie en geef de kinderen van St. Maarten hun favoriete plek terug!

Met

  • € 20,- zorgt u voor een (e-)book
  • € 100,- voor een e-reader voor de bibliotheek
  • € 500,- voor een iPad/tablet

U kunt het bedrag naar keuze overmaken op rekeningnummer NL13 INGB 0000 425131 t.n.v. Koninklijke Bibliotheek ovv ‘Boekenstorm’

Hartelijk dank voor uw steun!

foto 2 foto 7 foto 9 foto 8

Philipsburg Jubilee Library heeft een rijke geschiedenis. Ze is opgericht op 23 november 1923. Dat betekent dat de bibliotheek in 2018 haar 95-jarig jubileum viert. Hopelijk draagt iedereen met een warm hart voor het openbaar bibliotheekwerk een steentje bij om hier een mooi feest van te maken met misschien nog geen nieuw gebouw, maar wel weer de inrichting, collectie en alle services hersteld.

Meer informatie over PJL via http://www.stmaartenlibrary.org/

Foto’s door Philipsburg Jubilee Library

 

FOBID - Netherlands Library Forum