Bibliotheekwerk en het Caribisch gebied

Van oudsher heeft het bibliotheekwerk in Nederland contacten gehad met het bibliotheekwerk in het Caribisch gebied. Door regelmatig professionals uit te wisselen en acties voor media en materieel te houden werd het bibliotheekwerk aldaar ondersteund. Met het opheffen van de Nederlandse Antillen (10-12010) ontstond een nieuwe situatie voor het bibliotheekwerk in het Caribisch gebied, vanwege de verschillende status van de eilanden binnen het koninkrijk; daarmee dreigde de samenwerking en samenhang weg te vallen. Vandaar het initiatief tot de Dutch Caribbean Libraries (inclusief Suriname). De Nederlandse Wet op de openbare bibliotheekvoorzieningen (2015) deed er nog een schepje bovenop, met risico van versnippering. De meeste bepalingen gelden ook voor de BES-eilanden, maar niet voor de zelfstandige landen binnen het koninkrijk: Aruba, Curaçao, en St. Maarten. Wat dat in de praktijk betekent is nog onduidelijk.

Caribisch Nederland
Het Sociaal Cultureel Planbureau evalueerde de opheffing van de Nederlandse Antillen c.q. de vorming van Caribisch Nederland op, dus o.a. de staatkundige vernieuwing op (Bonaire), Sint Eustatius en Saba sinds 10 oktober 2010. In de eerste periode ontvingen de BES-eilanden een aparte subsidie voor het op (Nederlands gemeente)peil brengen van de bibliotheekvoorziening. Hoewel bibliotheken niet in de evaluatie voorkomen, is wel een van de conclusies, dat de term 'een voor Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau' gezorgd heeft voor vaagheid, te hoge verwachtingen en onvoldoende bestuurskracht.
http://www.evaluatiecaribischnederland.nl/actueel/nieuws/2015/oktober/12/conclusies

Dutch Caribbean Book Club
Een bijzonder initiatief in Nederland, na de opheffing van de Nederlandse Antillen is de Dutch Caribbean Book Club., die aldus oproept:
Wilt u ook een impuls geven aan het lezen onder de Caribische Nederlanders woonachtig in Nederland? Sluit u dan aan bij de Dutch Caribbean Book Club. Sympathisanten van de boekenclub lezen drie of meer boeken per jaar en komen bij elkaar om het gekozen en gelezen boek gezamenlijk te bespreken.
Overigens organiseert de Book Club, samen met anderen nog veel meer rond maatschappij en cultuur van het Caribisch gebied.
Contact:
Magda Lacroes, Voorzitter/Initiator Dutch Caribbean Book Club
E: [dutchcaribbeanbookclub@gmail.com](mailto: dutchcaribbeanbookclub@gmail.com)
T: twitter.com/@DCBC3
F: facebook.com/dutchcaribbeanbookclub

Bibliotheken en Kenniscentra verenigd in Dutch Caribbean Library Association
In maart 2012 is de Dutch Caribbean Library Association opgericht, met daarin verenigd de bibliotheken en kenniscentra op de BES-eilanden, in Aruba, Curaçao, St. Maarten en Suriname. Doordat er niet alleen bibliotheken en cultuurinstellingen bij betrokken zijn, maar ook beleidsafdelingen en juridische bibliotheken, is de samenwerking van belang voor een breed publiek. Doel van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van informatie-instellingen en het bewaren van het cultureel erfgoed. Door de krachten te bundelen kan efficiënt gewerkt worden aan projecten, zoals bijvoorbeeld het conserveren, digitaliseren en via internet toegankelijk maken van informatie. Lees meer (pdf)

Ondersteuning door FOBID
FOBID ondersteunt de Dutch Caribbean Libraries onder andere met haar kennis en expertise en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Lees meer (pdf)

Dutch Caribbean Libraries en ACURIL
De Dutch Caribbean libraries zijn zichtbaar in de regio. De regionale vereniging ACURIL heeft Jane Smith (directeur van de UB Suriname) als voorzitter. Zij ontving de collega's van 7-11 juni 2015 in Paramaribo voor de 45e ACURIL-conferentie, met als onderwerp Collaborative Continuing Education: Learn, Act and Inspire! Tevens werd Monique Alberts, voorzitter van Dutch Caribbean Libraries en directeur van de bibliotheek St. Maarten, in het ACURIL-bestuur (2015-2018) gekozen. FOBID presenteerde op de conferentie o.a. het Personas-project. Tevens nam FOBID als ondersteuner deel aan een bijeenkomst van de Dutch Caribbean Libraries, zie aankondiging. Meer informatie over ACURIL 2015.

FOBID en Biblionef in Caribisch gebied
De zorg voor boeken en bibliotheken van Biblionef Nederland strekt zich uit tot het Caribisch gebied. FOBID wisselt informatie uit met het eveneens in de KB gevestigde Biblionef, dat zorgt voor boekdonaties van nieuwe boeken op verzoek van bibliotheken en scholen. Voor Dutch Caribbean Libraries betekent Biblionef een extra partner in hun werkgebied. Lees meer over Biblionef en de contactpersonen (pdf)

 

FOBID - Netherlands Library Forum