Internationaal

FOBID International Office treedt op als aanspreekpunt en verbindingsschakel tussen het nationale en internationale bibliotheekwerk. Doel van FOBID is om o.a. de internationale bibliotheek- en vakontwikkeling en uitwisseling te stimuleren. Daarbij gaat het om een grotere deelname van Nederlandse bibliotheken aan internationale conferenties en om internationale profilering van het Nederlandse bibliotheekwerk. FOBID bemiddelt verder bij visits en vragen. Lees meer

IFLA: Global Vision: laat je stem horen!
Er is nog maar een aantal dagen over om te stemmen voor de Global Vision. Als je op donderdagmiddag 21 september niet aan kan schuiven bij de webinar over de Global Vision, dan is dit je kans om toch je stem te laten horen.

In deze video wordt uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.

Stap 1: ga naar https://globalvision.ifla.org/vote
Stap 2: Kies je taal
Stap 3: STEM!

Er zijn maar 6 vragen om te beantwoorden en het neemt maar 5 minuten in beslag.
Doe mee en grijp je kans om mee te praten over de toekomst van de bibliotheek wereldwijd.

IFLA ontwikkelt Global Vison samen met jou!
IFLA, de Internationale Federatie voor bibliotheekorganisaties, is december 2016 gestart met een proces waarin zo breed mogelijk input verzameld wordt om te kijken hoe een meer verbonden en samenwerkende bibliotheeksector kan komen tot een nieuwe visie om de uitdagingen die er wereldwijd liggen aan te gaan (de zgn Global Vision).
Je kunt tot eind september 2017 zelf je input geven via het online voting systeem op de hierboven genoemde website, maar daarnaast willen we vanuit FOBID (het Nederlandse samenwerkingsverband van KB, UKB, SHB, VOB en KNVI) graag de mogelijkheid bieden iets dieper op de materie in te gaan en een open gesprek te voeren.

We organiseren daarom een webinar op donderdagmiddag 21 september van 14:30-16:00 uur.

Vanuit de software is er niet onbeperkt ruimte om deel te nemen aan de webinar dus meld je snel aan en grijp de kans om mee te praten over dit belangrijke initiatief (meld je voor 18 september aan bij adeline.vandenberg@kb.nl). Een verslag van dit webinar zal namens FOBID aan IFLA worden aangeboden als Nederlandse input en wordt uiteraard ook op de FOBID-website gepubliceerd. We horen graag van je!

Uitnodiging aan Nederlandse collega’s op de Frankfurter Buchmesse Nederland en Vlaanderen zijn Guests of Honour op de Frankfurter Buchmesse, 19-23 oktober 2016. De Duitse bibliotheekvereniging (BIB) nodigt haar Nederlandse en Vlaamse collega’s van harte uit op:

19 oktober om 17.30 uur: voor de Internationale Blaue Stunde van BIB (Duitse bibliothecarissenvereniging)met als titel: “Hartelijk welkom – Welcome, Netherlands!” Locatie: Cafeteria am ILC | Hot Spot Professional & Scientific Information Stage | Halle 4.2 | stand N 75

Aanwezigheid van de Nederlandse collega's op deze receptie en uitwisseling wordt zeer op prijs gesteld vanwege het thema. In de flyer staat meer nog informatie.

Graag tot 19 oktober!

Verslag van EBLIDA/NAPLE Conferentie in Den Haag

Eblida WLC

FOBID trad op als host voor de jaarvergaderingen en gezamenlijke conferentie van EBLIDA en NAPLE op 9 en 10 mei in Den Haag. De Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheek Den Haag verleenden gastvrijheid.

Onder de titel: Empowering Europe! Libraries opening up new perspectives, bespraken zo’n 90 deelnemers (burger)participatie in (openbare) bibliotheken, belangenbehartiging voor bibliotheken (incl. auteursrecht/leenrecht) en aspecten van zichtbaar maken van bibliotheken vooral in de programma's van open access, open science, wetenschap voor iedereen. De conferentie is erkend als verbonden aan het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

Een eerste nieuwsbericht over de uitkomsten is verschenen in het Nederlands: http://www.eu2016.nl/actueel/nieuws/2016/05/11/libraries-empowering-europe

Presentaties en fotomateriaal komen eveneens beschikbaar. Alle informatie is verzameld op de EBLIDA website: http://www.eblida.org/eblida-naple-conference.html

Informatieochtend FOBID International Office 11 maart 2016 Op 11 maart 2016 organiseerde FOBID International Office weer een informatieochtend in de Koninklijke Bibliotheek met het thema: Over internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

In toenemende mate hebben bibliotheken te maken met internationale zaken. Het kan gaan om Europese regelgeving, onderhandelingen over auteursrechtverdragen, handelsakkoorden, en ook over Europese projectsubsidies, vakontwikkeling, internationale standaarden, en buitenlands bezoek. Het EU voorzitterschap van Nederland doet er nog een schepje bovenop. Hoe proberen bibliotheekorganisaties hun belangen internationaal te verdedigen en welke rol spelen Nederlandse collega’s en organisaties daarin? Het Nederlandse bibliotheekwerk heeft een goede naam, maar klopt dat wel in internationaal perspectief? Wat biedt internationale kennisuitwisseling voor Nederlandse bibliotheken? Hoe werkt die internationale kennisinnovatie, hoe kun je ervan profiteren? Tijdens de informatieochtend werd antwoord gegeven op bovenstaande vragen aan de hand van actuele overzichten en ervaringen. 

Bekijk de presentaties van deze ochtend (pdf)

FOBID steunt Vereniging Dutch Caribbean Libraries (DCLA)
In het Caribisch gebied is voor de bibliotheken, mede door het opheffen van de Nederlandse Antillen in oktober 2010, een nieuwe bestuurlijke situatie ontstaan. Ze hebben hun krachten gebundeld in een nieuwe vereniging Dutch Caribbean Libraries die in maart 2012 tijdens het vierde seminar van Dutch Caribbean Libraries in Paramaribo van start is gegaan. FOBID Netherlands Library Forum heeft dit initiatief vanaf het begin van harte ondersteund en acht de Vereniging van groot belang voor de gezamenlijke ontwikkeling van bibliotheek- en informatiedienstverlening in de regio. Lees meer

IFLA-Publicaties Nederlandse collega's werken in tal van IFLA-secties mee aan internationale Guidelines. FOBID stimuleert de kennis en verspreiding ervan binnen Nederland. Vertaling is soms nodig om een grotere verspreiding te bewerkstelligen en professionaliteit zichtbaar te maken. IFLA-brochures worden waar nodig in het Nederlands in elk geval op de site gezet. Kijk hiervoor bij publicaties

Contact

Mevrouw Adeline van den Berg
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Tel: 070-3090267
Fax: 070-3140651
email: fobid@kb.nl

 

FOBID - Netherlands Library Forum