Contact

Adres:

FOBID Netherlands Library Forum
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
tel:  070-3090267
fax: 070-3140651
e-mail: fobid@kb.nl

Kamer van Koophandel: 41157283
Vrijgesteld van BTW

IBAN: NL49 INGB 0003 4050 99
BIC: INGBNL2A

Staflid:

Mevrouw Adeline van den Berg, secretaris
tel.: 070-3090267 of 06-29047190

 

FOBID - Netherlands Library Forum