Beleid en organisatie

FOBID nieuwe secretaris

Per 1 januari 2017 is Adeline van den Berg aangesteld als secretaris van FOBID voor tien uur per week. FOBID gaat zich als platform voor bibliotheekwerk in Nederland de komende jaren heroriënteren op zijn rol en positie. Adeline werkte bij Europeana en als adviseur Beleid, Kennis & Innovatie bij het SIOB. Sinds 2015 is ze werkzaam bij de KB afdeling Onderzoek als adviseur internationale samenwerking. Ze blijft dit werk naast haar nieuwe rol doen.

Na 19 jaar stopt Marian Koren met haar werk voor FOBID. Per 1 januari 2017 gaat ze met vervroegd pensioen en begin volgend jaar neemt ze afscheid van de gehele bibliotheeksector, onder de titel ‘Marian the librarian’. Hierover volgt nadere berichtgeving.

Organisatie

Het FOBID-bestuur vergadert vier keer per jaar met alle leden. In enkele commissies en werkgroepen worden specifieke onderwerpen ter hand genomen: Juridische zaken, RDA, Statistiek en Internationale Zaken. Waar mogelijk worden adviezen en standpunten ten behoeve van het  FOBID-bestuur en deelnemende organisaties voorbereid over onderwerpen die krachtenbundeling behoeven. Daarnaast wordt gekeken naar praktische allianties ten behoeve van de belangenbehartiging en vakontwikkeling in de sector.

FOBID Jaarplan 2015

Bekijk het FOBID Jaarplan 2015

FOBID Jaarverslag 2016

Lees hier het 

 

FOBID - Netherlands Library Forum