Welkom bij FOBID

Wat is FOBID?

FOBID Netherlands Library Forum is het nationale samenwerkingsverband en overlegforum van de landelijke bibliotheekorganisaties:

  Historie

  FOBID is in 1974 opgericht om de samenwerking tussen de verschillende soorten bibliotheken, instellingen voor informatieve en documentaire dienstverlening in Nederland te verbeteren. FOBID streeft ernaar de belangen van het bibliotheek-, informatie- en documentatiewezen te behartigen en de vakontwikkeling in Nederland te stimuleren. Het accent ligt op belangenbehartiging in juridisch en internationaal verband. Daarnaast vindt praktische afstemming op het terrein van ontsluitingssystematiek en beroepsopleiding plaats.

  Doelstelling

  FOBID streeft ernaar de belangen van de bibliotheek- en informatiesector te behartigen en de vakontwikkeling in Nederland te stimuleren. De doelstelling van FOBID is neergelegd in haar statuten. Uitwerking van de doelstelling en concretisering van de FOBID-taken zijn vastgelegd in een Beleids- en Activiteitenplan. 

  Internationaal aanspreekpunt

  FOBID fungeert tevens als International Office, het internationale aanspreekpunt voor Nederlandse bibliotheekzaken, werkbezoeken, informatie over internationale zaken, vertegenwoordiging en promotie. Daartoe wordt een uitgebreid netwerk onderhouden.


   

  FOBID - Netherlands Library Forum