Welkom bij FOBID

FOBID - Impact, representatie, coördinatie

FOBID is in 1974 opgericht om de samenwerking te verbeteren tussen de verschillende soorten bibliotheken, instellingen voor informatieve en documentaire dienstverlening in Nederland en om hun belangen te behartigen. FOBID is ervan overtuigd dat bij een goede samenwerking van de verschillende soorten bibliotheken, bibliotheken verder komen, sterker staan en meer impact hebben. In FOBID zijn de belangrijkste nationale bibliotheekorganisaties vertegenwoordigd: de nationale bibliotheek, de samenwerkingsverbanden van openbare, universiteits- en hogeschoolbibliotheken, evenals de beroepsvereniging . We zorgen ervoor dat de sterke kanten en diversiteit van de Nederlandse bibliotheekwereld goed zijn vertegenwoordigd in het buitenland. FOBID is een kleine organisatie en zijn slagkracht komt voort uit de inzet van de aangesloten organisaties.

Tevens organiseert en coördineert FOBID onderlinge samenwerking door evenementen als seminars, het beschikbaar stellen van beurzen, het afstemmen van Nederlandse nominaties voor verkiezingen en het aanleveren van gegevens voor onderzoek en wetgeving.

Onze ambities

  • De leden identificeren gezamenlijke uitdagingen en activiteiten;
  • we versterken de wisselwerking tussen buitenlandse en Nederlandse bibliotheken;
  • we stimuleren internationale uitwisseling en samenwerking, fungeren als een schakel en zijn aanspreekpunt voor Nederlandse en buitenlandse bibliotheken voor deze uitwisseling;
  • we zorgen ervoor dat de sterke kanten en diversiteit van de Nederlandse bibliotheekwereld goed vertegenwoordigd zijn in het buitenland;
  • we vormen een gezamenlijke stem voor Nederlandse bibliotheken.

FOBID Leden

 

FOBID - Netherlands Library Forum